Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (B2)

Korkeakouluopiskelijoiden elämä ja opintososiaaliset kysymykset SYL:n lyhytelokuvan representoimana vuonna 1953
Julkaisun tekijätMarjo Nieminen

ToimittajaHanna Nori, Hanna Laalo & Risto Rinne

Julkaisuvuosi2019

Kirjan nimi *Kohti oppimisyhteiskuntaa : Koulutuspolitiikan uusi suunta ja korkeakoulutuksen muuttuva maisema

Sarjan nimiTurun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta : julkaisusarja A

Numero sarjassa217

Aloitussivu51

Lopetussivun numero77

ISBN978-951-29-7578-5

ISSN0359-8829

Verkko-osoitehttp://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7578-5

Rinnakkaistallenteen osoitehttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/40646383


Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan Suomen Ylioppilaskuntien
Liiton tilaamanlyhytelokuvan, "Isänmaan Toivon Kultainen Kirja"
(1953),näkökulmasta korkeakouluopiskelijoiden elämää ja opintososiaalisiakysymyksiä
1950-luvun alussa. Elokuvan valmistumisenaikoihin, lukuvuonna 1952–53 Suomessa
oli neljätoista korkeakoulua,joissa opiskeli lähes 15.000 opiskelijaa (STV
1954, 305).Opiskelijoista miehiä oli hieman yli yhdeksäntuhatta ja naisiahieman
vajaa kuusituhatta (STV 1954, 305). Artikkelissa pohditaan,millä tavoin
lyhytelokuva käsitteli ja representoi opintososiaalisiakysymyksiä ja miten
elokuva asettui osaksi SYL:n 1950-luvunalun toimintaa ja dokumenttielokuvien
lajityyppiä.Artikkeli avaa näkökulman lyhytelokuviin visuaalisina lähteinäja
paikantaa yhtäältä lyhytfilmin dokumenttielokuvienhistoriaan ja toisaalta tuo
näkyviin aineiston erilaiset analyysitasot.Esimerkiksi Inés Dussel (2013) on
huomauttanut, ettei visuaalista aineistoa pidä tulkita pelkkänä
primaariaineistona,vaan samalla on otettava huomioon sen monitahoinen luonne,jossa
yhdistyvät erilaiset teknologiat tai visuaaliset genret sekätuotannon ja
vastaanoton kontekstit (ks. myös Dussel & Priem2017; Fendler 2017).Vaikka
lyhytelokuvan analyysi keskittyy korkeakouluopiskelijoidenopintososiaalisiin
kysymyksiin kontekstoiden ne 1950-luvunalun korkeakoulujärjestelmän ja SYL:n
historiaan, on elokuvanrepresentaatioiden analyysissä hyödynnetty myös
käsitteitä fyysinen,sosiaalinen ja kulttuurinen tila (käsitteistä ks. esim.
Cook& Hemming 2011; Sillanpää 2017; Nieminen & Vuorio-Lehti2003). Kun
fyysinen tila paikantuu konkreettiseen ja materiaaliseen,viittaa sosiaalinen
tila puolestaan sosiaalisiin tilanteisiin,käytänteisiin ja vuorovaikutukseen.
Kulttuurinen tila tulee näkyväksija rakentuu käsitteissä, representaatioissa,
symboleissa jaideologioissa ja se on kiinteästi yhteydessä fyysiseen ja
sosiaaliseentilaan. (Cook & Hemming 2011; Sillanpää 2017; Nieminen&
Vuorio-Lehti 2003.) Käsitteiden avulla pyritään avartamaananalyysiä ja
tarkastelemaan, millaisiin fyysisiin tiloihin lyhytelokuvanrepresentaatiot
paikantuivat ja millaisia sosiaalisia ja kulttuurisiatiloja elokuvassa luotiin


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 16:06