B1 Journal article

Pääkirjoitus: Lähikuvassa mediakasvatus
List of Authors: Marjo Kovanen, Sanna Spišák

Publication year: 2018

Journal: Lähikuva

Volume number: 31

Issue number: 2

eISSN: 2343-399X

DOI: http://dx.doi.org/10.23994/lk.75045

URL: https://journal.fi/lahikuva/article/view/75045


Abstract

Lähikuvan edellinen mediakasvatuksen teemanumero julkaistiin noin neljännesvuosisata sitten. Vaikka vuoden 1992 mediamaisema poikkeaakin nykyisestä, tuolloin pinnalla olivat likipitäen samat kysymykset mediaan liittyvistä kasvatuksellisista pyrkimyksistä kuin tänäänkin. Nämä kysymykset voi kiteyttää yhden ydinajatuksen ympärille: Miten taata kasvatuksen perimmäinen tavoite, hyvä elämä yhteiskunnan aktiivisena toimijana, varttuville sukupolville elämän eri vaiheissa?

Audiovisuaalisen kulttuurin tieteelliselle julkaisulle mediakasvatus on yhtä luonteva teema nyt kuin se oli edellisen teemanumeron ilmestymisen aikaankin. Audiovisuaalisen kulttuurin ilmiöt ovat edelleen mediakasvatuksen ytimessä. Tällä hetkellä keskustelua herättävien aiheiden – vihapuheesta algoritmien ohjaamaan elämään ja pelien koukuttavuuteen – takana oleviin mekanismeihin päästään käsiksi audiovisuaaliseen kulttuuriin kiinnittyvän mediakasvatuksen kautta.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 08:13