Article or data-article in scientific journal (B1)

Ylinopeusrikkomusten seuraamusjärjestelmän arviointia
List of AuthorsTuori Risto

PublisherEdita

Publication year2024

JournalEdilex-lakikirjasto

Issue number24.1.2024

eISSN1797-6324

URLhttps://www.edilex.fi/artikkelit/32359


Abstract

Artikkelissa tarkastellaan ylinopeusrikosten soveltamiskäytäntöjä sekä ennen tieliikennelain uudistusta että sen jälkeen. Artikkelissa etsitään vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin: 1. Johtaako Suomen päiväsakkojärjestelmä kansainvälisessä vertailussa kohtuuttomina pidettäviin sakkorangaistuksiin? 2. Mitä ongelmia liittyy liikenteen automaattisessa valvonnassa havaittujen rikkomusten sanktiointiin? 3. Miten hallinnollisen ja rikosoikeudellisen sanktiojärjestelmän yhteensovittaminen on onnistunut? 4. Miten hyvin poliisin ohjeistus on ottanut muuttuneen lainsäädännön huomioon? 5. Miten havaittuja epäkohtia voitaisiin korjata?

Tutkimus on oikeuslähdeoppiin perustuva lainopillinen tutkimus. Ylinopeusrikosten vakavuuden arviointia varten hyödynnetään myös liikenneturvallisuustutkimusta.


Last updated on 2024-26-02 at 12:24