Article in a professional research book (D2)

Digitaaliset työkalut yhteiskehittämisen varhaisessa vaiheessa
List of AuthorsSöderlund Riitta

EditorsKauppinen Sami, Luojus Satu

PublisherLaurea-ammattikorkeakoulu

Publication year2023

Book title *Yhteiskehittämällä resurssiviisaita digitaalisia sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluja

Title of seriesLaurean erillisjulkaisut / Laurea Miscellaneous publications

Start page80

End page85

ISBN978-951-799-689-1

URLhttps://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-689-1

Self-archived copy’s web addresshttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/386976784


Abstract

Palvelujärjestelmät muodostuvat palveluntuottajista ja asiakkaista, jotka toimivat yhdessä monimutkaisissa verkostoissa arvoa tuottaakseen. Palveluntuottajat ja asiakkaat voivat olla luonnollisia henkilöitä, yrityksiä, julkisen sektorin virastoja tai mitä tahansa ihmisten ja teknologioiden muodostamia organisaatiota. (Spohrer, Maglio, Bailey & Gruhl 2007.) Palveluinnovaatiot ovat mahdollisia vain, kun palvelujärjestelmässä on tietoa palveluntuottajan, sen asiakkaiden ja kilpailijoiden kyvykkyyksistä ja tarpeista (Maglio & Spohrer 2008). Asiakkaita ryhdyttiin ottamaan mukaan palveluiden yhteiskehittämiseen tiedon hallinnan helpottuessa Internetin ja sen tarjoamien työkalujen myötä (O’Hern, Rindfleisch & Malhotra 2010).

Tässä artikkelissa tarkastellaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmien yhteiskehittämistä digitaalisia työkaluja hyödyntäen. Ensin kuvataan kirjallisuuteen pohjautuen virtuaaliseen yhteistyöhön perustuvaa yhteiskehittämistä. Tämän jälkeen kerrotaan digitaalisten työkalujen valinnasta ja niiden käytön kokemuksista REDI SOTE -hankkeen yhteiskehittämisen varhaisessa vaiheessa.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2024-22-02 at 08:20