Article in a professional research book (D2)

Toimijakeskeinen näkökulma yhteiskehittämiseen
List of AuthorsSöderlund Riitta

EditorsKauppinen Sami, Luojus Satu

PublisherLaurea-ammattikorkeakoulu

Publication year2023

Book title *Yhteiskehittämällä resurssiviisaita digitaalisia sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluja

Title of seriesLaurean erillisjulkaisut / Laurea Miscellaneous publications

Start page16

End page20

ISBN978-951-799-689-1

URLhttps://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-689-1

Self-archived copy’s web addresshttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/386976413


Abstract

Yhteiskehittämisen prosessissa usea toimija tekee yhteistyötä laajan ja tasavertaisen osallistumisen kautta tavoitteena luoda ratkaisuja yhteiseksi koettuihin ongelmiin ja haasteisiin (Krogh, Sørensen & Torfing 2020, 8). Ratkaisuiden tuottamisen lisäksi yhteiskehittämisessä tärkeää on tiedon keskinäinen jakaminen ja suhteiden rakentaminen toimijoiden välillä (Ranjan & Read 2021). Lisäarvoa yhteiskehittämisessä voikin syntyä sekä kehittämisen prosessista että kehitetyistä ratkaisuista (Grönroos & Voima 2014).

Tässä artikkelissa yhteiskehittämistä tarkastellaan toimijakeskeisestä näkökulmasta. Ensin kuvataan sidosryhmien roolia yhteiskehittämisessä kirjallisuuden pohjalta. Tämän jälkeen annetaan käytännön esimerkki siitä, mitä yhteiskehittämisen toimijanäkökulma voi sosiaali- ja terveysalan kehittämistyössä tarkoittaa.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2024-22-02 at 08:13