Refereed journal article or data article (A1)

Keiden tasa-arvo tai yhdenvertaisuus? Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kielet uutisjournalismissa 1999–2018
List of AuthorsKanner Antti, Koivunen Anu, Era Riikka, Janicki Maciej, Mäkelä Eetu

Publication year2024

JournalYhteiskuntapolitiikka

Volume number89

Issue number1

Start page5

End page17

URLhttps://yplehti.fi/yleinen/yp-1-24-tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus-uutisjournalismissa/

Self-archived copy’s web addresshttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/386951511


Abstract

Yhdenvertaisuuslainsäädännön kehitys 2000-luvulla on muuttanut yhteiskunnallisen
oikeudenmukaisuuden käsitteistöä suomalaisessa julkisessa keskustelussa. Onko yhden-
vertaisuus syrjäyttämässä tasa-arvon? Ketkä yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta
julkisuudessa keskustelevat ja mitä sanoja he siihen käyttävät? Artikkelissa näitä kysymyk-
siä tarkastellaan suuren sanomalehtiaineiston avulla.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2024-21-02 at 11:49