Refereed journal article or data article (A1)

Kun Kuru upposi ja Svinhufvud määräsi: Varhainen ääniradio suomalaisten ajankäytön ja tilallisuuden kokemuksissa
List of Authors: Paavo Oinonen

Publisher: Tekniikan Historian Seura THS ry.

Place: Helsinki

Publication year: 2018

Journal: Tekniikan Waiheita: Teknik I Tiden

Volume number: 36.

Issue number: 3

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/36343119


Abstract


Artikkeli käsittelee ääniradion
tulon vaikutusta suomalaisten ajankäytön ja tilallisuuden kokemuksiin. Aihetta
on mahdollista tutkia SKS:n ja Yleisradion 1972 järjestämän muistitiedon
keruukilpailun aineistolla, joka tavoitti kuuntelijoiden ensimmäisen
sukupolven. Analyysi osoittaa, että varsinkin maaseudulla radiosta tuli
nopeasti päivärytmin määrittäjä ja uutisten sekä säätiedon välittäjä. Lisäksi väline
avasi samanaikaisen kokemisen mahdollisuuden kuviteltuihin maailmoihin, joiden
muistamisessa korostuu tilallisuus.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 17:03