Book chapter (B2)

Kuluttajakäyttäytyminen ja kaupan rakennemuutos - neljännesvuosisata kaupan tutkimusta Turussa
List of Authors: Heli Marjanen, Kaisa Saastamoinen

Place: Turku

Publication year: 2018

Book title *: Miten menee, markkinointitiede? : professori Rami Olkkosen juhlakirja

ISBN: 978-951-29-7299-9

eISBN: 978-951-29-7300-2

URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7300-2

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/35649772Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 16:59