Refereed journal article or data article (A1)

Yliopistot yrityksinä? – Merkkejä ja merkityksiä Suomessa ja Euroopassa
Subtitle: Merkkejä ja merkityksiä Suomessa ja Euroopassa

List of Authors: Koivula Jenni, Rinne Risto, Niukko Sanna

Publication year: 2009

Journal: Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos

Volume number: 40

Issue number: 1


Abstract
Artikkelissa tarkastellaan empiirisesti suomalaisen korkeakoulutuksen muutostrendejä ja niille annettuja merkityksiä yliopistojen yritysmäistymisen näkökulmasta. Analyysi perustuu Euroopan unionin rahoittamaan EUEREK-tutkimushankkeeseen ja sen suomalaiseen haastattelu- ja dokumenttiaineistoon kolmesta eri tapausyliopistosta. Tutkimuksen tuloksena selvisi, että selkeitä yritysmäisyyden ilmentymiä, kuten ohjausjärjestelmien vahvistaminen, rahoitusperustan monipuolistaminen ja yliopiston reuna-alueiden toimintojen laajentaminen, löytyy kaikista tapausyliopistoista ja myös niiden kehittämiselle
edelleen on paineita. Sen sijaan yritysmäisyyden syvällinen sisäistäminen vaihtelee erityisesti tieteenalasta ja sen kaupallisesta sovellettavuudesta riippuen. Varsinaiset
tieteenalalaitokset eivät ole luopumassa perinteisistä akateemisista periaatteistaan,
mutta niiden rinnalle on hyväksytty osin ristiriitaista viestiä välittäviä yritysmäisiä toimintatapoja ja arvoja. Suomalaisen yliopistojärjestelmän kahden viime vuosikymmenen muutoksia verrataan muiden eurooppalaisten korkeakoulumallien kehitykseen.


Last updated on 2021-24-06 at 08:38