Vertaisarvioitu katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A2)

Aivovammapotilaan tehohoito
Julkaisun tekijätTakala R, Tanskanen P

Julkaisuvuosi2018

JournalDuodecim

Tietokannassa oleva lehden nimiDuodecim

Volyymi134

Julkaisunumero2

Aloitussivu201

Lopetussivun numero206

Sivujen määrä6

ISSN0012-7183

Verkko-osoitehttp://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo14126


Tiivistelmä

Traumaattisen aivovamman aiheuttama primarivamma on peruuttamaton, ja neurotehohoidossa pyritäänkin
estämään sekundaarivammojen syntyminen. Nämä ilmaantuvat vasta jopa vuorokausien
kuluttua. Aivovammapotilaita tulisi hoitaa neurotehohoitoon perehtyneissä yksiköissä, joissa hoitoa
ohjataan multimodaalisella neuromonitoroinnilla. Korkeatasoista näyttöä eri hoitomenetelmistä ei juuri
ole, mutta hoidon tulisi silti pohjautua hoitosuosituksiin ja protokolliin, koska tämä näyttäisi parantavan
aivovammapotilaiden neurologista selviytymistä. Aivovammapotilaan hoito on moniammatillista, ja
päätöksentekoon osallistuu päivittäin useampi erikoisala. 


Last updated on 2021-24-06 at 09:38