A2 Review article in a scientific journal

Aivovammapotilaan tehohoito
List of Authors: Takala R, Tanskanen P

Publication year: 2018

Journal: Duodecim

Journal name in source: Duodecim

Volume number: 134

Issue number: 2

Number of pages: 6

ISSN: 0012-7183

URL: http://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo14126


Abstract

Traumaattisen aivovamman aiheuttama primarivamma on peruuttamaton, ja neurotehohoidossa pyritäänkin
estämään sekundaarivammojen syntyminen. Nämä ilmaantuvat vasta jopa vuorokausien
kuluttua. Aivovammapotilaita tulisi hoitaa neurotehohoitoon perehtyneissä yksiköissä, joissa hoitoa
ohjataan multimodaalisella neuromonitoroinnilla. Korkeatasoista näyttöä eri hoitomenetelmistä ei juuri
ole, mutta hoidon tulisi silti pohjautua hoitosuosituksiin ja protokolliin, koska tämä näyttäisi parantavan
aivovammapotilaiden neurologista selviytymistä. Aivovammapotilaan hoito on moniammatillista, ja
päätöksentekoon osallistuu päivittäin useampi erikoisala.


Last updated on 2021-24-06 at 09:38