Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (B2)

Teknologiansiirto ja innovaatiokehitys yliopistoissa
Julkaisun tekijät: Pasi Malinen, Kaapo Seppälä, Petteri Sinervo

Julkaisuvuosi: 2015

Kirjan nimi *: Vastuullinen ja vaikuttava: Tulokulmia korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen

Sarjan nimi: Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Numero sarjassa: 2015:13

ISBN: 978-952-263-352-1

ISSN: 1799-0343

Verkko-osoite: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2015/liitteet/okm13.pdf?lang=fiLast updated on 2021-24-06 at 11:47