E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli

"Energizing Futures - Sustainable Development and Energy in Transition" jatkaa tulevaisuuskonferenssien sarjaa
Julkaisun tekijät: Riikka Saarimaa, Anne Arvonen

Kustantaja: Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Paikka: Turku

Julkaisuvuosi: 2017

Journal: Futuuri

Julkaisunumero: 4

Sivujen määrä: 4

ISSN: 1795-9462

Verkko-osoite: http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/ajankohtaista/futuuri/Documents/Futuuri-4-2017.pdf


TiivistelmäTulevaisuuden tutkimuskeskuksen järjestyksessään 19.
tulevaisuuskonferenssi järjestetään 13.–14. kesäkuuta 2018 Tampereella. Tampere
on luonteva kaupunki keskuksen energia-aiheiselle, kansainväliselle
tapahtumalle, sillä Tampereen toimistostamme käsin johdetaan mm. Horizon 2020
-rahoitteista EUFORIE-hanketta.


Tulevaisuuskonferenssin
ajankohtaisena pääteemana on kestävä kehitys ja erityispainotuksena energian
tulevaisuus. Tulevaisuuden energiantuotanto ja -markkinat ovat suuren
muutoksen edessä. Konferenssissa teemaa tarkastellaan monitieteisesti
yhteiskunnan, talouden, innovaatio-, teknologia- ja kuluttajatutkimuksen
näkökulmista.


Mitkä
ovat merkittävimmät kestävän energiatulevaisuuden haasteet aikana, jolloin yhteiskunnallinen
epävakaus kasvaa
entisestään? Miten pystymme luomaan kestäviä energiaratkaisuja niin Euroopan
kuin koko maailmankin tasolla? Millainen rooli tulevaisuudentutkimuksella voisi
olla mahdollistamassa tasa-arvoisia, tehokkaita ja resilienttejä
energiajärjestelmiä? Konferenssin aikana selvitetään lisäksi, mitä
energiasiirtymä (transitio) tarkoittaa yritysten ja liiketoiminnan kehittämisen
näkökulmasta.Tulevaisuudentutkimus tutkii mahdollisia tulevaisuuksia, joihin
vaikuttavat moninaiset globaalit ja alueelliset muutosvoimat. Yksi huoltovarmuutta
ja kokonaisturvallisuutta uhkaava vakava muutosvoima on pitkäkestoinen
energiapula. Tulevaisuudessa energiansaannin turvaaminen on maailmalaajuinen
haaste, johon on varauduttava ja keskitettävä tutkimusta. Konferenssin
tavoitteena on löytää näkemyksiä toivottavista kestävän energian
tulevaisuuksista sekä keskustella monitieteisesti menetelmistä niiden
tutkimiseksi. On myös tärkeätä pohtia, miten tulevaisuuden tutkimusta
voidaan soveltaa käytännön ennakointityöhön sekä liike-elämän ja
yrittäjyyden ennakoivaan kehittämiseen energia-alalla.
Last updated on 2021-24-06 at 10:03