C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos

Measuring green jobs?: An evaluation of definitions and statistics for green activities
Julkaisun tekijät: Bruvoll, Annegrete Ibenholt Karin, Ahvenharju Sanna, Bröckl Marika, Martinsen Louise, Zandersen Marianne

Paikka: Copenhagen

Julkaisuvuosi: 2012

Sarjan nimi: TemaNord

ISBN: 978-92-893-2370-3 (print

ISSN: 0908-669

DOI: http://dx.doi.org/10.6027/TN2012-534

Verkko-osoite: http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:702024&dswid=8971Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 09:59