Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1)

Vastuuta ja vapautta: Kansainvälisten yliopisto-opiskelijoiden uudelleen muotoutuva opiskeluarki covid-19- pandemian alussa
Julkaisun tekijätJokila Suvi, Filippou Kalypso, Jolkkonen Anna

KustantajaSuomen kasvatustieteellinen seura

Julkaisuvuosi2023

JournalKasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos

Volyymi54

Aloitussivu74

Lopetussivun numero87

DOIhttp://dx.doi.org/10.33348/kvt.130125

Verkko-osoitehttps://doi.org/10.33348/kvt.130125

Rinnakkaistallenteen osoitehttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/179555926


Tiivistelmä

Tässä artikkelissa tarkastelemme kansainvälisten yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia opiskeluarjen rakentumisesta yliopistotilojen sulkeuduttua covid-19-pandemian myötä keväällä 2020. Koronapandemian alkuajan opiskeluarkea lähestytään sosiomateriaalisesta näkökulmasta tarkastellen opiskeluarjen kietoumia. Tutkimuksen aineistona oli keväällä 2020 tuotetut (n=33) suomalaisissa yliopistoissa opiskelevien kansainvälisten maisterivaiheen opiskelijoiden haastattelut, joita analysoitiin käsitekarttoja hyödyntämällä. Opiskeluarjessa painottui arjen ajallisuuden, materiaalisuuden ja tilallisuuden muutokset, jotka yhdessä muovasivat uudenlaisia opiskelun tila-aikakietoumia. Opiskeluarjen muutokset johtivat opiskelijoiden vastuun ja vapauden lisääntymiseen omien opintojen etenemisestä ja opiskeluarjesta. Koronapandemia toi esiin opiskeluarjen moninaiset ajalliset ja tilalliset todellisuudet.


Last updated on 2023-02-06 at 15:43