Refereed journal article or data article (A1)

Vastuuta ja vapautta: Kansainvälisten yliopisto-opiskelijoiden uudelleen muotoutuva opiskeluarki covid-19- pandemian alussa
List of AuthorsJokila Suvi, Filippou Kalypso, Jolkkonen Anna

PublisherSuomen kasvatustieteellinen seura

Publication year2023

JournalKasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos

Volume number54

Start page74

End page87

DOIhttp://dx.doi.org/10.33348/kvt.130125

URLhttps://doi.org/10.33348/kvt.130125

Self-archived copy’s web addresshttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/179555926


Abstract

Tässä artikkelissa tarkastelemme kansainvälisten yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia opiskeluarjen rakentumisesta yliopistotilojen sulkeuduttua covid-19-pandemian myötä keväällä 2020. Koronapandemian alkuajan opiskeluarkea lähestytään sosiomateriaalisesta näkökulmasta tarkastellen opiskeluarjen kietoumia. Tutkimuksen aineistona oli keväällä 2020 tuotetut (n=33) suomalaisissa yliopistoissa opiskelevien kansainvälisten maisterivaiheen opiskelijoiden haastattelut, joita analysoitiin käsitekarttoja hyödyntämällä. Opiskeluarjessa painottui arjen ajallisuuden, materiaalisuuden ja tilallisuuden muutokset, jotka yhdessä muovasivat uudenlaisia opiskelun tila-aikakietoumia. Opiskeluarjen muutokset johtivat opiskelijoiden vastuun ja vapauden lisääntymiseen omien opintojen etenemisestä ja opiskeluarjesta. Koronapandemia toi esiin opiskeluarjen moninaiset ajalliset ja tilalliset todellisuudet.


Last updated on 2023-02-06 at 15:43