Refereed journal article or data article (A1)

EKG-löydökset vaikeuttavat muistisairauden lääkehoitoa
List of AuthorsRanta Salla, Langen Ville, Nuotio Maria, Ekblad Laura

Publication year2023

JournalLääkärilehti

Volume number78

Issue number11-12

Start page459

URLhttps://www.laakarilehti.fi/tieteessa/raportti/ekg-loydokset-vaikeuttavat-muistisairauden-laakehoitoa/

Self-archived copy’s web addresshttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/179018364


Abstract

Lähtökohdat Muistisairauslääkkeillä voi olla sydänvaikutuksia. Näitä lääkkeitä määräävien lääkärien käytäntöjä EKG:n tulkinnassa ei ole juuri tutkittu. Muistisairauslääkityksen aloitukselle vasta-aiheisista EKG-muutoksista ei ole julkaistu kansainvälistä suositusta.

Menetelmät Selvitimme kyselytutkimuksella muistisairauksia hoitavien lääkärien näkemyksiä EKG:n muutoksista, jotka ovat vasta-aiheisia asetyylikoliiniesteraasin estäjien (AKE) aloitukselle tai annosnostolle.

Tulokset Kyselyyn vastasi 157 lääkäriä, joista 71 % oli geriatrian erikoislääkäreitä. Vastanneista 63 % koki EKG-muutosten vaikeuttavan lääkehoitoa vähintään jonkin verran. Vasta-aiheina AKE-lääkkeen aloittamiselle sekä annosnostolle pidettiin yleisimmin II asteen AV-katkosta (90 % ja 85 %) ja sinusbradykardiaa (84 % ja 86 %). Vastauksissa oli suurta vaihtelua. Muistisairauksien hoidon erityispätevyys (p = 0,06), potilaiden ikä (p = 0,25) tai oheissairaudet (p = 0,07) eivät vaikuttaneet siihen, tutkittiinko EKG aina ennen AKE-lääkkeen aloitusta vai ei.

Päätelmät Lääkärien AKE-lääkkeille vasta-aiheisina pitämissä EKG-muutoksissa oli suurta vaihtelua. AKE-lääkkeiden määräämisen käytännöistä kaivattaisiin yhtenäisempiä ohjeistuksia. Muistisairauslääkkeisiin liittyviä EKG-muutoksia ja niiden merkitystä tulisi tutkia.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2023-27-03 at 13:27