Refereed journal article or data article (A1)

Yhdessä lukeminen, kertomukset ja ympäristö: Luovan lukupiirityöskentelyn mahdollisuuksia ympäristökriisin aikakaudella
List of AuthorsKinnunen Eevastiina

Publication year2022

JournalJoutsen : Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja

Start page67

End page82

DOIhttp://dx.doi.org/10.33346/joutsensvanen.113895

URLhttps://doi.org/10.33346/joutsensvanen.113895

Self-archived copy’s web addresshttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/178156385


Abstract

Lukeminen ja erilaiset lukumenetelmät saavat uudenlaisia rooleja ympäristökriisin aikakaudella. Ympäristökriisin aikana nousee uudella tavalla esille tarve ilmaista ja käsitellä ympäristösuhdetta ja -tunteita. Ympäristötunteiden, kuten ympäristöahdistuksen, kohtaamiselle on tarvetta monissa eri ikäryhmissä. Yhdeksi keinoksi ympäristötunteiden käsittelyyn tarjoutuu kirjallisuus – lukeminen ja kirjoittaminen. Esimerkiksi yhdessä lukeminen ja lukupiirit tarjoavat paljon mahdollisuuksia ympäristötunteiden kohtaamiseen. Lukupiirityöskentely avaa käytännön lukutyön lisäksi uusia näkökulmia empiirisen ekokritiikin tutkimukseen. Tässä artikkelissa tarkastelen, miten luova lukupiirityöskentely voi tukea ympäristöahdistuksen käsittelyssä. Käsittelen aihetta lukemisen ja kirjoittamisen yhdistävän luovan työskentelyn näkökulmasta. Olen rajannut tarkasteluni kolmeen ulottuvuuteen: lukupiirilukemisen yhteisöllisyys, dialogiset sanallistamisen prosessit ja kerronnallisen toimijuuden vahvistaminen.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2023-31-01 at 09:14