Refereed journal article or data article (A1)

Taistelusta teknokratiaan? Tasa-arvopolitiikan professionaalistuminen Suomessa
List of AuthorsYlöstalo Hanna, Lamberg Emma

PublisherSukupuolentutkimuksen seura – Sällskapet för genusforskning r.y. (SUNS)

Publication year2022

JournalSukupuolentutkimus - Genusforskning

Journal acronymSukupuolentutkimus-Genusforskning

Volume number35

Issue number2

Start page3

End page15

URLhttps://journal.fi/sukupuolentutkimus/issue/view/8685

Self-archived copy’s web addresshttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/177925992


Abstract

Osana laajempaa hyvinvointivaltion ja politiikan muutosta tiedosta ja asiantuntijuudesta on tullut keskeisiä poliittisen toimijuuden ja vaikuttamisen muotoja. Tämä koskee myös tasa-arvopolitiikkaa: tasa-arvopoliittisia tavoitteita pyritään yhä useammin edistämään erikoistuneen tasa-arvoasiantuntijuuden, politiikan tarpeisiin muokatun tutkimustiedon sekä julkishallinnon välineisiin ja toimintakulttuuriin mukautettujen tasa-arvon edistämistekniikkojen avulla. Artikkelissa tarkastellaan tätä tasa-arvopolitiikan professionaalistumista Suomessa käyttäen esimerkkinä sukupuolitietoista budjetointia. Tarkastelu sidotaan teoreettiseen keskusteluun epäpolitisoitumisesta keskeisenä uusliberaalin hallinnan, uuden julkisjohtamisen ja tietoon perustuvan päätöksenteon piirteenä. Artikkelissa kysytään, miten professionaalistuminen sekä epäpolitisoi että politisoi feminististä tietoa ja toimijuutta. Siinä osoitetaan, että professionaalistunut tasa-arvopolitiikka kanavoi feminististä tietoa politiikkaan, mutta häivyttäessään tiedon poliittisuuden se uhkaa kadottaa myös feministisen tiedon muutosvoiman.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2023-09-02 at 15:04