Other (O2)

Kestävän matkailun osaamiskriteeristön kartoitusta Turun seudulla - yritys- ja sidosryhmätyöpajojen satoa
List of AuthorsLaitio Kirsi, Spets Hanna, Vuolaslempi Ilkka

PlaceOulun ammattikorkeakoulu

Publication year2022

Title of seriesKestävän matkailun osaamismerkit -hankkeen Blogi

URLhttps://sites.google.com/oamk.fi/kestavamatkailu/blogi?authuser=0


Abstract

Kestävän matkailun osaamismerkit -hanke järjesti 15.–16.11.2022 kaksi työpajaa kartoittaakseen kestävän matkailun osaamistarpeista saaristossa ja miten osaamista voisi vielä lisätä. Tehtyjen kartoitusten pohjalta hanke kehittää digitaalisen osaamismerkistön ja MOOC-verkkokoulutusta kestävän matkailun osaamisen edistämiseksi.


Last updated on 2023-01-03 at 19:31