Muu (O2)

Kestävän matkailun osaamiskriteeristön kartoitusta Turun seudulla - yritys- ja sidosryhmätyöpajojen satoa
Julkaisun tekijätLaitio Kirsi, Spets Hanna, Vuolaslempi Ilkka

PaikkaOulun ammattikorkeakoulu

Julkaisuvuosi2022

Sarjan nimiKestävän matkailun osaamismerkit -hankkeen Blogi

Verkko-osoitehttps://sites.google.com/oamk.fi/kestavamatkailu/blogi?authuser=0


Tiivistelmä

Kestävän matkailun osaamismerkit -hanke järjesti 15.–16.11.2022 kaksi työpajaa kartoittaakseen kestävän matkailun osaamistarpeista saaristossa ja miten osaamista voisi vielä lisätä. Tehtyjen kartoitusten pohjalta hanke kehittää digitaalisen osaamismerkistön ja MOOC-verkkokoulutusta kestävän matkailun osaamisen edistämiseksi.


Last updated on 2023-01-03 at 19:31