Refereed review article in scientific journal (A2)

Ryhmämuotoiset vanhemmuusohjelmat ovat tuloksellisia lasten käyttäytymisen ongelmien hoidossa
List of Authors: Pulkki-Råback Laura, Kurki Marjo, Grandlund Kati, Kouvonen Petra, Savelieva Kateryna, Kinnunen Malin, Ristkari Terja, Sourander Andre

Publisher: Suomen Lääkäriliitto

Publication year: 2022

Journal: Lääkärilehti

Volume number: 77

Issue number: 37-38

Start page: 1509

End page: 1512

eISSN: 2489-7434

URL: https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/ryhmamuotoiset-vanhemmuusohjelmat-ovat-tuloksellisia-lasten-kayttaytymisen-ongelmien-hoidossa/?public=6916d027f39b9a49a6687e0f614c977a

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/177024715


Abstract

• Ryhmämuotoiset vanhemmuutta tukevat ohjelmat ovat tuloksellinen tapa hoitaa lasten käyttäytymisen ongelmia.

• Ne tehoavat parhaiten silloin, kun lapsen käyttäytymisen ongelmat ovat vakavia.

• Tutkimusnäyttö viittaa siihen, että vanhemmuusohjelmia voidaan siirtää kulttuurista toiseen ilman suuria muutoksia.

• Tulevaisuudessa tulisi tutkia vanhemmuusohjelmien pitkäaikaisvaikutuksia lapsen kehitykseen. Lisää tietoa tarvitaan myös siitä, miten ohjelmia voitaisiin muokata perheiden yksilöllisiin tarpeisiin sopivaksi.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-02-12 at 15:06