Refereed journal article or data article (A1)

Pervot karvat?
List of Authors: Paasonen Susanna, Vänskä Annamari

Publication year: 2022

Journal: SQS : Journal of Queer Studies in Finland

Volume number: 16

Issue number: 1

DOI: http://dx.doi.org/10.23980/sqs.121875

URL: https://doi.org/10.23980/sqs.121875

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/176393601


Abstract

Karvojen arkisen kasvattamisen, trimmaamisen, poistamisen tai silleen jättämisen myötä sekä mukaudutaan sukupuolta, seksuaalisuutta ja haluttavuutta koskeviin normeihin että haastetaan niitä. Näin on erityisesti naisiksi merkittyjen ruumiiden kohdalla. Tämä artikkeli luotaa karvojen luontokulttuuria ja karvoihin kietoutuvia merkityksiä alapäähän keskittyen. Liikumme kulttuurihistoriallisista ja nykyisyydessä edelleen elävistä rajanvedoista häpykarvojen muoteihin, normeihin ja niihin yhdistyviin vastarinnan paikkoihin. Keskitymme erityisesti kaksinapaisuuksiin, joissa karvojen on nähty merkitsevän rajoja niin ihmisen ja eläimen, puhtaan ja saastaisen, häveliään ja hävyttömän kuin normaalin ja epänormaalin välillä, usein ristiriitaisin tavoin.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-29-09 at 12:59