Vertaisarvioitu artikkeli kokoomateoksessa (A3)

Planeetan elinkelpoisuus, biotalous ja oikeudenmukaisuus – hyvän ja pahan tiedon rajat [Planetary Livability, Bioeconomy, and Justice – The Limits of Good and Bad Knowledge, in Finnish]
Julkaisun tekijätHäyry Matti, Ahola-Launonen Johanna, Kurki Sofi, Laihonen Maarit, Porttikivi Merja, Raleigh Balcom Nicolas, Taylor Amos, Saarenmaa Liisa, Takala Tuija, Wilenius Markku

ToimittajaIlari Hetemäki, Anna-Kaisa Kuusisto, Marja Lähteenmäki, Esa Väliverronen

PaikkaHelsinki

Julkaisuvuosi2021

Kirjan nimi *Hyvä ja paha tieto

Aloitussivu248

Lopetussivun numero261

ISBN978-952-345-103-2

eISBN978-952-345-674-7

Verkko-osoitehttps://kauppa.gaudeamus.fi/sivu/tuote/hyva-ja-paha-tieto/2919584


Tiivistelmä

Biotalouden piti pelastaa planeettamme. Näyttää kui-tenkin siltä, että niin ei käykään: biotalous tärvelee palloa vain lisää. Huono kehityskulku johtuu suureksi osaksi pyrkimyksestä oikeudenmukaisuuteen tai paremminkin oikeudenmukaisuuden eri tulkinnoista ja niiden vääristä painotuksista. Yhteiskunnallisesti tärkeiksi koettuihin aiheisiin suunnatut tutkimusohjelmat tuottavat jatkuvasti tietoa, joka tukee lähes yksinomaan oikeudenmukaisuuden aineellisia painotuksia. Tämä tieto on pahaa, ja sitä on paljon. Samaiset tutkimusohjelmat tuottavat yleensä vain vähän tietoa, joka tukisi oikeudenmukaisuuden muita painotuksia. Sellainen tieto olisi hyvää, mutta siitä on puutetta eikä sitä useimmiten oteta huomioon poliittisessa päätöksenteossa.


Last updated on 2023-01-02 at 11:51