Refereed journal article or data article (A1)

Värillisten luontovalokuvien näyttely Lintujen paratiisi 1977–1982
List of Authors: Frigård Johanna

Publisher: Agricola -Suomen humanistiverkko, Historiallinen Yhdistys ry, Suomen Historiallinen Seura ry ja Turun Historiallinen Yhdistys ry

Place: Turku

Publication year: 2022

Journal: Ennen ja Nyt : Historian Tietosanomat

Volume number: 22

Issue number: 2

eISSN: 1458-1396

DOI: http://dx.doi.org/10.37449/ennenjanyt.113737

URL: https://journal.fi/ennenjanyt/article/view/113737

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/175386570


Abstract

Seppo Keräsen ja Kari Soverin Lintujen paratiisi -näyttely 1977 oli varhainen värivalokuvien näyttely Suomessa. Luontovalokuvillaan se osallistui ajan ympäristökeskusteluun ja liittyi 1970-luvulla lisääntyneeseen luontovalokuvausharrastukseen. Artikkeli sijoittaa näyttelyn mustavalkoisen ja värillisen valokuvauksen konteksteihin. Huomio kiinnittyy erityisesti värin merkityksellistymisen ja vaikuttamisen tapoihin, joissa teknisillä ja materiaalisilla tekijöillä on osuutensa. Värien yhdistyminen länsimaisessa kulttuurissa tunteisiin ja aistimellisuuteen ei ollut omiaan vahvistamaan värikuvien totuudellisuutta, vaikka värien välittämä informaatio olikin luonnontuntemuksen kannalta tärkeää. Värillisten kuvien mieltyminen realistisiksi teki niistä helposti lähestyttäviä, mikä oli oleellista tavoiteltaessa luonnonsuojelullista vaikuttavuutta. Samalla se toi mukanaan vähempiarvoiseksi mielletyksi populaarikulttuuriksi luokittelemisen vaaran. Luontokuvien tiedollisen, teknisen ja esteettisen tason korostaminen pyrki sijoittamaan luontokuvat ensisijaisesti totuudellisen dokumentaarisuuden piiriin, mutta vaikuttavuus edellytti myös tunteisiin vetoamista.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-14-06 at 14:53