Article or data-article in scientific journal (B1)

Äänikirjojen suosio muuttaa lukutapoja
List of Authors: Kähkönen Lotta, Jytilä Riitta

Publisher: Kirjallisuudentutkijain seura

Place: Turku

Publication year: 2022

Journal: Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain

Volume number: 19

Issue number: 2

URL: https://journal.fi/avain/article/view/119409/71339

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/175373057


Abstract

Äänikirjoista käydään runsaasti keskustelua eri medioissa ja tutkimuksessa. Tämä vaatii uusia teoreettisia lähestymistapoja sekä vanhojen lukemiseen liittyvien oletusten ja uusien käyttöliittymiin nivoutuvien normatiivisuuksien kriittistä tarkastelua. Tutkimuksen näkökulmissa korostuivat pitkään arvottavat vastakkainasettelut. Kirjojen kuuntelua pidettiin esimerkiksi pinnallisempana verrattuna perinteiseen lukemiseen. Lukukokemuksen pinnallisuus ei kuitenkaan ole kiinni mediasta vaan lukemisen tilanteisuudesta. Äänikirjojen kasvanut kulutus tuskin syrjäyttää kokonaan painettujen ja e-kirjojen lukemista, mutta äänikirjojen helppo saatavuus on jo muuttanut lukutottumuksia. Tutkimuksen tuleekin avata käyttöliittymien merkityksiä ja vaikutuksia ja samalla kartoittaa tapoja, joilla ne ohjaavat ja rajoittavat meitä toimijoina.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-29-06 at 09:49