Refereed journal article or data article (A1)

Värin lumous Villilintujen parissa -elokuvassa
List of Authors: Frigård Johanna

Publisher: Lähikuva-yhdistys

Place: Turku

Publication year: 2022

Journal: Lähikuva

Volume number: 35

Issue number: 1–2

eISSN: 2343-399X

DOI: http://dx.doi.org/10.23994/lk.116475

URL: https://journal.fi/lahikuva/article/view/116475

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/175040976


Abstract

Ensimmäinen suomalainen pitkä luontoelokuva Villilintujen parissa (Suomi 1927) oli tekijöidensä Heikki Ahon ja Björn Soldanin tekninen ja taiteellinen voimannäyttö. Vaikka elokuva on kuvattu mustavalkofilmille, se on ajan tavan mukaisesti kauttaaltaan värjätty. Lisättyä, ei-valokuvallista väriä on elokuvassa käytetty tehostamaan elokuvan narratiivisia ja representationaalisia sisältöjä mutta myös elokuvan esteettistä ja affektiivista vaikuttavuutta, elokuvan kokonaisvaltaista kokemuksellisuutta. Nykyiset vitaalisen materialismin ajattelutavat on mahdollista rinnastaa Heikki Ahon ja oletettavasti myös Björn Soldanin hyvin tuntemiin 1900-luvun alun materiaalisen energeettisyyden avaamiin näkökulmiin. Aistimellisuudessaan ja tunteisiin vetoavuudessaan todellisuuskuvauksesta etääntyvä väri tuo elokuvaan mukanaan eettisesti varautuneen latauksen luonnonsuojelun puolesta.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-06-05 at 14:16