Article in trade journal or blog post (D1)

Datanhallinnan merkitys, tutkijoiden osaaminen ja kirjaston rooli kulttuurinmuutoksessa
List of Authors: Rantasaari Jukka

Publisher: Suomen tieteellinen kirjastoseura

Place: Helsinki

Publication year: 2022

Journal: Signum

Volume number: 54

Issue number: 1

eISSN: 2242-9468

DOI: http://dx.doi.org/10.25033/sig.116007

URL: https://journal.fi/signum/article/view/116007

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/174820793


Abstract

Tutkijat pitävät hyvää datanhallintaa eli datan järjestelmällistä käsittelyä erittäin tärkeänä datan eheyden, tutkimustulosten luotettavuuden ja tutkimuksen toistettavuuden kannalta. Silti monet arjen tutkimuskäytännöt eivät palvele tätä tavoitetta. Kulttuurinmuutokseen tarvitaan koulutusta, palveluja ja kannustimia. Akateemisilla kirjastoilla tiedonhallinnan ja tiedonlähteiden hallinnan ammattilaisina on yksi avainrooleista muutoksen johtamisessa.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-09-08 at 10:09