Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1)

Tukivastemallitehtävä opettajien täydennyskoulutusjaksolla
Julkaisun tekijätKyttälä Minna, Lehtinen Solja, Rantamäki Milla, Björn Piia

KustantajaNiilo Mäki instituutti

Julkaisuvuosi2022

JournalOppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti

Volyymi32

Julkaisunumero1

Aloitussivu78

Lopetussivun numero86

Verkko-osoitehttps://bulletin.nmi.fi/2022/04/11/tukivastemallitehtava-opettajientaydennyskoulutusjaksolla/

Rinnakkaistallenteen osoitehttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/174784532


Tiivistelmä

Opettajille suunnatulla lyhyellä, matemaattisten taitojen tukemiseen liittyvällä täydennyskoulutusjaksolla järjestettiin tukivastemallikokeilu. Tässä kuvataan tukivastemallitehtävän toteutus ja se, miten opettajat omaksuivat tukivastemallin keskeisiä ominaispiirteitä. Lisäksi kuvataan tehtävän suorittaneiden opettajien käsityksiä ja kokemuksia tukivastemallitehtävästä ja heidän omasta osaamisestaan. Aineisto on kerätty osana OPA-hanketta, ja se koostuu 25:stä tukivastemallitehtävän raportista ja kyselyvastauksista. Harjoitustehtäväraporttien perusteella suurin osa opettajista oli ymmärtänyt yhden tukivastemallin keskeisistä periaatteista: tuen vaikuttavuuden seuraamisen. Kyselyn mukaan opettajat suhtautuivat tukivastemalliin myönteisesti, kokivat osaavansa sen keskeiset periaatteet ja havaitsivat sen soveltuvan erinomaisesti oppimisen tukemiseen matematiikassa. Suurin osa koki, että tukivastemallikokeilu oli muuttanut heidän käsitystään oppimisen tuen toteutuksesta ja arvioinnista. Lyhyen täydennyskoulutusjakson aikana suurin osa koulutukseen osallistuneista opettajista kykeni omaksumaan tukivastemallin keskeisiä piirteitä ja toteuttamaan ne vähintään suunnitelman tasolla harjoitustyössään.


Last updated on 2023-17-02 at 11:44