Timo Savela
FT, PhD


timo.savela@utu.fi

+358 29 450 3365

+358 50 576 2167

Arcanuminkuja 1

Turku


Asiantuntijuusalueet
Diskurssianalyysi; dispositiivianalyysi; pragmatiikka; sosiolingvistiikka; semiotiikka; maantiede; maisematutkimus; sosiologia; kasvatustiede; filosofia; estetiikka; valokuvaus

Biografia

Olen Turun yliopiston yliopisto-opettaja. Olen erikoistunut pragmatiikkaan, diskurssianalyysiin, dispositiivianalyysiin ja maisematutkimukseen. Koulutukseni on englannin kielessä, sekä fonetiikassa, maantieteessä ja kasvatustieteessä. Väitöskirjatutkijana syvensin ymmärrystäni kielitieteestä, semiotiikasta, filosofiasta, sosiologiasta ja maantieteestä.


Tällä hetkellä tutkin pimeitä maisemia.Tutkimus

Tutkimukseni on tieteidenvälistä. Hyödynnän tietoa eri aloilta, mm. kielitieteestä, semiotiikasta, maantieteestä, sosiologiasta ja kasvatustieteestä. Tutkimusfilosofisesti tutkimukseni pohjautuu mannermaiseen filosofiaan (Deleuze, Foucault, Guattari) ja sosiologiaan (Bourdieu, Tarde).

Nykyinen tutkimukseni keskittyy maisemiin, erityisesti pimeisiin maisemiin. Aiemmin olen tutkinut kielenkäyttöä politiikassa ja mediassa.Opetus

Opetan Academic Writing and Speaking, English Language and Linguistics ja Spoken English -kursseja. Lisäksi vastuullani on proseminaari ja ohjaan kandidaatintöitä. Olen myös aiemmin opettanut diskurssianalyysia ja pragmatiikkaa. Lisäksi olen pitänyt vierailevia luentoja maisematutkimuksesta.Julkaisut


Last updated on 2023-16-01 at 23:48