Riku Santala
 D.Sc. (Econ & Bus. Adm.)


riku.santala@utu.fi

+358 40 532 2135

Rehtorinpellonkatu 3

Turku


Asiantuntijuusalueet
- Vastuullinen johtajuus: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen arvonmuodostus, ennakointitiedon hyödyntäminen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus
- Muutoksen johtaminen ja liiketoiminnan transformaatiot
- Innovaatioiden johtaminen ja startupit
- Strateginen johtaminen


Biografia

Riku on väitellyt Turun kauppakorkeakoulussa strategisesta muutoksen johtamisesta yrityskaupoissa vuonna 1996. Hän on työskennellyt Turun kauppakorkeakoulun tutkijana ja opettajana vuosina 1990–1996. Riku nimitettiin Turun kauppakorkeakoulun dosentiksi strategisen muutoksen johtamisen osaamisalueella vuonna 2004.

Rikulla on poikkeuksellisen monipuolinen ja pitkä kokemus johtamisesta, liikkeenjohdon konsultoinnista ja kansainvälisestä liiketoiminnasta muun muassa Lähi-idässä. Lisäksi hän on vastannut kansainvälisen liikkeenjohdon konsultointi- ja teknologiayhtiön hallituksessa yrityksen strategiasta ja omistaja-arvon kasvattamisesta. Riku on julkaissut useita tieteellisiä artikkeleita ja liikkeenjohdon teoksia strategisesta johtamisesta, muutoksen johtamisesta sekä liiketoimintaprosessien kehittämisestä ja ulkoistamisesta. Riku myös luennoi yrityksissä, yliopistoissa ja konferensseissa aiheista.


Last updated on 2023-29-01 at 17:04