Sari Ahlqvist-Björkroth
Psychologist, PhD

Department of Psychology and Language Pathology

sarahl@utu.fiOffice: 313


ORCID identifier: https://orcid.org/0000-0002-4478-8077

Vanhemmat Vahvasti Mukaan -koulutuksen vaikuttavuustutkimus

Vuorovaikutteinen ultraääni raskaana olevan naisen tukena -tutkimus

Separation and Closeness Experiences in the Neonatal Environment


Areas of expertise
Varhainen vanhempi-lapsi suhde ja sen arviointi; perinataali vaiheen depressio-oireet; vastasyntyneen sairaalahoidon vaikutus vanhemman ja vauvan väliseen läheisyyteen ja separaatioon; varhaiset vanhemmuutta tukevat interventiot; sairaalahoidon henkilökuntaan kohdistuvat koulutusinterventiot

Biography

Olen psykoterapian erikoispsykologi (2011) ja psykologian tohtori (2017). Tällä hetkellä toimin 50% yliopisto-opettajan sijaisena psykologian ja logopedian laitoksella. Tämän lisäksi teen aktiivisesti tutkimusta kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusprojekteissa ja jonkin verran työnohjausta ja koulutusta yksityisenä ammatinharjoittajana.Research

Tutkimukseni kohdistuvat psykososiaalisten ja ympäristötekijöiden vaikutukseen varhaisen vanhempi-lapsi- ja kiintymyssuhteen muodostumiseen raskausajalta varhaislapsuuteen. Erityisesti olen kiinnostunut kehityspsykologisiin teorioihin pohjautuvien interventioiden ja toimintatapojen kehittämisestä, implementoimisesta ja vaikuttavuuden tutkimisesta. Olen mm. yksi Vanhemmat Vahvasti Mukaan (Close Collaboration with Parents) intervention kehittäjistä.Teaching

Opetus yliopistolla keskittyy psykologia kliiniseen opetukseen. Opetusvastuulleni kuuluu esimerkiksi psykologian aineopintojen kurssi psyykkisistä häiriöistä ja syventävien opintojen kurssi varhaisista perhesuhteista. Toimin myös opettajana moniammatillisella opetusklinikalla. Lisäksi koulutan kansainvälisesti sekä kliinikoita että tutkijoita varhaisten suhteiden tutkimusmenetelmien käyttöön ja kehittämämme intervention implementaatioon liittyen.  Publications
Go to first page
Go to previous page
1 of 2
Go to next page
Go to last page


Last updated on 2021-11-03 at 11:08