Saara Nolvi
Ph.D (FT), adjunct professor (dos.)

FinnBrain Birth Cohort Study

saara.nolvi@utu.fi

Kiinamyllynkatu 10

Turku

Teutori 2. krs

Työhuone: Med A307/Pub 318

Yhteydenotot sähköpostilla.

ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0003-4959-1473

FinnBrain Study

PeCCaPs Study

ResearchGate profile


Asiantuntijuusalueet
itsesäätely; toiminnanohjaus; temperamentti; sosioemotionaalinen kehitys; raskaudenaikainen ja varhainen stressi; masennus; ahdistus; mielenterveys; kognitiivinen kehitys; yksilölliset erot herkkyydessä ympäristölle; erityisherkkyys; rakenneyhtälömallit; MRI

Biografia
Tutkimus

Olen kehityspsykologian dosentti sekä psykologi ja toimin tutkijatohtorina monitieteisessä TIAS-tutkijakollegiumissa TY:n psykologian ja logopedian laitoksen alla. Olen vasta aloittanut myös senioritutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa InterLearn-huippuyksikkötutkimuksessa. Lisäksi työskentelen FinnBrain-syntymäkohortissa, joka sijoittuu psykologian oppiaineen lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan kliiniseen laitokseen.

Tutkimukseni keskittyy siihen, miten varhaiset ympäristöt vaikuttavat lapsen itsesäätelyn kehitykseen. Lisäksi tutkin tätä yhteyttä välittäviä biologisia mekanismeja (mm. aivojen rakenne ja toiminta, hormonipitoisuudet). Olen lisäksi kiinnostunut yksilöiden välisistä eroista plastisiteetissa ja herkyydessä ympäristölle, sekä siitä, miten ympäristötekijät muokkaavat tätä herkkyyttä kehityksen aikana.  Teen tutkimusta useilla rinnakkaisilla kohorttiaineistoilla, tavoitteena tehdä nimenomaan mahdollisimman toistettavaa tutkimusta. Opetus

Tällä hetkellä opetettavat kurssit:

PSYK3933, Kehityspsykologian perusteet

PSYK4323, Psykologian pro gradu -tutkielmaJulkaisut
null
null
1/3
null
null


Last updated on 2022-05-11 at 15:29