Maiju Kannisto
PhD


maikan@utu.fi
ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0003-1722-6850

Asiantuntijuusalueet
eettinen journalismi; televisiotutkimus; mediatapahtumat: mediahistoria; mediatuotanto

Biografia

Työskentelen hoitotieteen ja kansallisen suun terveystieteiden tohtoriohjelmien koordinaattorina. Hallinnossa työskentely avaa uusia perspektiivejä akateemiseen maailmaan ja tutkimuksen koordinointiin sekä opetukseen.

Tutkijana minulla on pitkä kokemus eri hankkeissa ja tutkimusympäristöissä. Olen työskennellyt Suomen Akatemian Intermedia-hankkeessa, jossa tarkastelimme medioiden välisiä historiallisia, kulttuurisia, taloudellisia, teknisiä ja sosiaalisia suhteita (2008-2010). Väitöskirjatyön välissä työskentelin reilun vuoden RUSE:ssa koulutussosiologian nuorten syrjäytymistä ehkäisevässä ESR-hankkeessa. Väitöstutkimukseni huipentui 8.12.2018 väitöstilaisuudessa.

Tutkimustani yhdistää kansallisten mediailmiöiden ja mediatuotannon tutkimus kulttuurisessa ja historiallisessa kontekstissa. Työskentelin vuonna 2018 Audiovisuaalinen kulttuuri ja ajan sykliset rakenteet Suomessa 1920-luvulta 1990-luvun loppuun (AVSYKLI) -hankkeessa, jonka johtaja on dos. Paavo Oinonen. Hankkeessa pohdimme median ajallisuutta digitaalisen humanismin menetelmin. Vuoden 2019 työskentelin Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksessa Tragediauutisoinnin haasteet – median mahdollisuudet käsitellä kouluampumisia (#TRAGE) -hankkeessa, jota johti professori Benita Heiskanen. Analysoimme sosiaalisen median aktivismia ja journalismia sukupolven käsitteen avulla sekä journalismin eettisiä kysymyksiä.Julkaisut
null
null
1/2
null
null


Last updated on 2022-28-06 at 02:43