Katja Tervahartiala
 M.A. (education), PhD

  • erikoistutkijapsykologia (psykologian ja logopedian laitos)


katja.tervahartiala@utu.fi

+358 29 450 4574

+358 50 516 6186

Kiinamyllynkatu 10

Turku


ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0001-6253-0208

FinnBrain-tutkimus

InterLearn

Right to Belong


Asiantuntijuusalueet
Lasten stressinsäätely; Varhaiskasvatus; Sosioemotionaalinen kehitys

Biografia
Tutkimus

Olen kiinnostunut lasten stressinsäätelyn ja sosiaalisen kompetenssin kehittymisestä varhaislapsuuden kasvuympäristöissä. Lisäksi tutkin miten lapsen sosiaalinen kompetenssi vaikuttaa vertaissuhteisiin, koulusuoriutumiseen sekä stressinsäätelyyn.Julkaisut


Last updated on 2023-12-07 at 12:37