Vilja Siitonen
PhD (FT)


vksiit@utu.fi

Tykistökatu 6

Turku

Työhuone: 6108


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-1444-2622

Research Group: Photosynthetic Microbes

Google ScholarAsiantuntijuusalueet
Molekyylibiologia; Proteiinibiologia; Bioaktiiviset pienyhdisteet; Mikrobiologia, Biotransformaatio, HPLC, MS, NMR, GC

Biografia

Työskentelen tutkijana Photomicrobes-tutkimusryhmässä, jota johtaa professori Yagut Allahverdiyeva-Rinne (www.utu.fi/photo-microbes). Keskityn muunneltujen Chlamydomonas reinhardtii and Synechocystis sp. PCC 6803 tuottamiin yhdisteisiin tai kantojen käyttämiseen fotosynteettisinä solutehtaina. Aiemmassa postdoc-tutkimuksessani tutkin bioaktiivisia sekundaarimetaboliitteja, etenkin keskittyen niiden rakennetutkimukseen NMR:n avulla. Valmistuin tohtoriksi vuonna 2016 ja väitöskirjatutkimukseni keskittyi streptomykeettien sekundaarimetaboliaan, etenkin antrasykliiniantibiootti nogalamysiinin biosynteesiin. Maisteriksi valmistuin 2010, Pro gradu -tutkielmani keskittyi streptomykeettien rasva-aineenvaihduntaan. Ennen valmistumistani vietin vaihtovuoden 2005-2006 Itävallassa, Salzburgissa.Tutkimus

Tutkin viherleviä ja syanobakteereja. Niiden tuottamia yhdisteitä ja niiden tekemiä biotransformaatioita. Aiemmin olen tutkinut streptomykeettien tuottamia yhdisteitä.Opetus

Olen opettanut vedyntuotantoa ja sen mittausta sekä biotransformaatiota käyttäen mikroleviä osana fotosynteesikurssia (2022).

Olen opettanut biotransformaatio-kurssin osana fotosynteesilaboratoriokurssia (2022).

Olen pitänyt HPLC-kurssin pigmenttien tutkimiseen osana  osana fotosynteesilaboratoriokurssia (2021).

Olen opettanut molekyylibiologian kurssin koskien streptomykeettien geneettistä muokkausta ja yhdisteiden erottamista (2011).

Lisäksi ohjaan yhtä maisterintutkielmaa ja olen ohjannut 2 maisterivaiheen erikoistyötä ja gradun, 3 luonnontieteen kandidaatin tutkielmaa ja olen suunnitellut ja ohjannut 12 projektityöntekijän laboratoriatyötä (1-6 kuukautta).Julkaisut


Last updated on 2022-30-11 at 11:23