Paavo Oinonen
FT, dosentti


paaoino@utu.fi

+358 29 450 3417

+358 50 328 8596

Arcanuminkuja 1

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0001-6881-9256

Asiantuntijuusalueet
radiohistoria; mediahistoria

Biografia

Olen populaarikulttuurin ja median historiasta kiinnostunut kulttuurihistorioitsija. Olen työskennellyt Turun yliopistossa aiemmin myös koulutussuunnittelijana ja jatkokoulutuskoordinaattorina.Tutkimus

Varsinaisia tutkimusalueitani ovat mediahistorian ja populaarikulttuurin tutkimus. Viimeisin kirjani on julkisen palvelun yleisradiotoimintaa käsittelevä Vain parasta kansalaisille (2019). Muita monografioita ovat ääniradion ajanvieteohjelmistojen suomalaisuustulkintoja käsitellyt väitöskirja Pitkä matka on Tippavaaraan (2004) ja Markus Raution elämäkerta (2015) . Olen työskennellyt tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa Intermedia-hankkeessa. Toimin projektin tuloksia esittelevän kokoomateoksen yhtenä toimittajana (J. Herkman, T. Hujanen & P. Oinonen: Intermediality and Media Change 2012). Olen toimittanut Erkka Railon kanssa teoksen Media historiassa (2012). Lisäksi olen ollut tutkijana mukana kahdessa työryhmässä, jotka ovat tuottaneet suhteellisen laajat historiateokset. Näitä ovat olleet Turun Osuuskaupan 100-vuotishistoria (2000) ja kaksiniteinen turkulaisen teatterielämän historia (2006 ja 2007).Opetus

Syyslukukauden 2022 olen tutkimusvapaalla yliopisto-opettajan työstä. Muulloin toimin Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineessa ja historian ja arkeologian tutkinto-ohjelmassa yliopisto-opettajana. Työhöni kuuluu pääosin perus- ja aineopintotasoista opetusta sekä opiskelijoiden kandivaiheen hops-ohjaus. Toimin kahden väitöskirjan ohjaajana. Aiemmin olen työskennellyt Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa ja ammatillisessa täydennyskoulutuksessa.Julkaisut
null
null
1/3
null
null


Last updated on 2022-16-08 at 11:21