Kimmo Elo
Adjunct professor, Dr.


kimmo.elo@utu.fi

+358 29 450 4683

+358 50 449 6348

Assistentinkatu 7

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-3223-5221

ResearchGate
Asiantuntijuusalueet
Saksa; Euroopan integraatio; Kylmä sota; Tiedustelututkimus; Parlamenttitutkimus; Verkostoanalyysi ja visualisointi; Digitaaliset ihmistieteet

Biografia

Olen poikki- ja monitieteisesti orientoitunut yhteiskuntatieteilijä ja työskentelen Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksessa Eurooppa-tutkimuksen erikoistutkijana.

Empiiriseltä kannalta päätutkimuskohteeni liittyvät Euroopan integraatioon poliittisena ilmiönä, Saksa-Eurooppa-kokonaisuuteen, eurooppalaisiin politiikkaverkostoihin, kylmän sodan sekä tiedustelun historiaan sekä transatlanttisten suhteiden merkitykseen Euroopalle.

Teoreettis-metodologinen kiinnostukseni kohdistuu laajasti digitaalisiin ihmistieteisiin, jonka sisällä olen erikoistunut verkostoanalyysiin ja verkostojen visualisointiin, tietokoneavusteiseen tekstianalyysiin ja geospatiaaliseen mallintamiseen), integraatioteorioihin, EU-tutkimuksen teorioihin, geoekonomiaan sekä politiikan tutkimuksen strukturalistisiin teorioihin (erit. Johan Galtung, agentti-struktuuri-teoria).Julkaisut
null
null
1/6
null
null


Last updated on 2022-29-09 at 13:41