Leena Laiho
FT


leelai@utu.fi

Henrikinkatu 10

Turku

Office: Huone 3


Areas of expertise
käännösviestintä, käännösteoriat, kirjallisuuden kääntäminen, sanataide, taiteen filosofia, käännöstiede, ontologia

Biography
 • Toiminta Turun yliopistossa
 • - tuntiopettaja 1987 - 1993, saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus
 • - lehtori yp /ma 1993 -1999, saksan kielen
  kääntäminen ja tulkkaus, TY
 • - lehtori yp 1999 - saksan kielen kääntäminen ja
  tulkkaus/saksan kieli, TY


 • - ohjaajana saksan oppiaineen käännösprojektijulkaisuissa (TY):
 • Enzensberger, Hans Magnus (2013) Älykkyyden
  sokkeloissa & Kauhunkylväjät
  . Originaalit: Im Irrgarten der Intelligenz.
  Ein Idiotenführer ja Schreckens Männer - Versuch über den radikalen Verlierer. Savukeidas
 • Spitteler, Carl (2011) Turun
  pommitus
  . Alkuteos (1889) Das Bombardement von Åbo - Erzählung nach einem historischen
  Vorgang der Neuzeit. Turkuseura.
 • Rinke, Moritz
  (2009)  Madonnan kanssa
  luontaistuotekaupassa & muita tarinoita
  . Alkuteos: Das grosse Stolpern.
  Sammakko.
 • Knellwolf,
  Ulrich (1997) Mustat aurinkolasit. Alkuteos: Tod in Sils Maria: 13 üble
  Geschichten. Osumakustannus.
 • "Die
  Weisse Rose" - vastarintaryhmän lentolehtiset
  (2015). Originaalit: 6
  Flugblätter. Historian verkkojulkaisufoorumi Agricola. 


Research

      

 • Tutkimusalue: kaunokirjallisuuden kääntäminen, käsiteanalyysi
 • Tutkimusalue: kääntämisen filosofia (sanataiteen ontologiset kysymykset), käsiteanalyysi
 • Tutkimusalue: käännöskritiikki  (käännöskirjallisuuden kirjallisuuskritiikki)


Teaching
 • Fokus käännösviestinnässä (käännösteoreettinen opetus; kääntämisen opetus)
 • Viimeaikainen opetus:
 • Opetusraami: monikielinen käännösviestintä: tutkielmaseminaareja,
  pro gradu -tutkielmien ohjausta (n. 20 yhteensä), käännöstiede, metodologia; tulkkaus
 • Opetusraami: saksan kieli: proseminaari, kandidaatintutkielmien
  ohjausta (n. 20), käännöskursseja


 Publications


Last updated on 2021-11-03 at 11:01