Minna Maijala
Ph.D., Ed.D.

  • professori, saksan kieli (kieli- ja käännöstieteiden laitos)


minmai@utu.fi

+358 29 450 3350

+358 50 428 5604

Arcanuminkuja 1

Turku

Työhuone: A308/95


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-3532-9813

Asiantuntijuusalueet
Saksan kielen opetus ja oppiminen; vieraiden kielten didaktiikka; kulttuuritietoinen kielten oppiminen; oppikirjatutkimus; kielten opettajan asiantuntijuus; kestävä kehitys kielten oppimisessa ja opettamisessa

Biografia

Työskentelen Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksella kielten oppimisen ja opettamisen professorina (1.4.2022-).

Aikaisemmin olen toiminut Turun yliopistossa humanistisen tiedekunnan varadekaanina (vastuualueina opetus ja kv-asiat) (1.1.2022-30.6.2022), kieli- ja käännöstieteiden laitoksella kielten oppimisen ja opettamisen apulaisprofessorina (1.9.2019-31.3.2022), saksan kielen yliopistonlehtorina (1.8.2018-31.8.2019), saksan kielen lehtorina kielikeskuksessa (1.8.2004-31.7.2013) ja Kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa (1.8.2016-31.7.2018), vieraiden kielten didaktiikan yliopistonlehtorina Turun opettajankoulutuslaitoksessa (1.8.2013-31.7.2016) sekä pedagogisena yliopistonlehtorina (50 %) Turun yliopiston Kieli- ja viestintöopintojen keskuksessa (1.12018-31.7.2018).

Olen vieraiden kielten didaktiikan dosentti Turun opettajankoulutuslaitoksessa (2011-).

Vuonna 2003 suoritin tohtorintutkinnon saksan kielen ja kulttuurin alalta Jyväskylän yliopistossa ja vuonna 2010 kasvatustieteiden tohtorin tutkinnon Turun opettajankoulutuslaitoksessa.

Valmistuin filosofian lisensiaatiksi saksan kielen ja kulttuurin alalta vuonna 2000 Jyväskylän yliopistossa.
Vuonna 1997 valmistuin filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta pääaineinani germaaninen filologia ja yleinen historia sekä sivuaineinani pohjoismainen filologia, valtio-oppi ja markkinointi. Opettajan pedagogiset opinnot suoritin vuonna 1996. Vuosina 2006-2009 olen suorittanut kasvatustieteen syventävät opinnot ja tohtoriopinnot.Tutkimus

Tutkimusaiheeni liittyvät vieraiden kielten oppimiseen ja saksa vieraana kielenä -didaktiikkaan. Ajankohtaisia tutkimusaiheitani ovat kulttuuritietoinen vieraan kielen oppiminen, kielten opettajan asiantuntijuus ja kielten opettajaopiskelijoiden oppiminen sekä kestävä kehitys kielten opettamisessa ja oppimisessa.

Aikaisemman tutkimukseni avainsanoja ovat oppikirjatutkimus (kielioppi vieraan kielen oppikirjoissa, kulttuuri vieraan kielen oppikirjoissa), saksan kielen opettajan asiantuntijuus, kielelliset ja kulttuuriset variaatiot saksan kielen oppimisessa ja opetuksessa. Lisäksi olen tällä hetkellä kiinnostunut kestävän kehityksen roolista kielten opetuksessa ja monikielisten lasten ja nuorten oman kielen oppimista.

Kuulun yhdessä tutkijakollegoitteni kanssa Kielen oppimisen tutkimuskeskus Lealan johtoryhmään (ks. https://sites.utu.fi/kielen-oppimisen-tutkimuskeskus/). 

Toimin Koneen Säätiön rahoittaman "Eettisesti kestävä kielten opetus" -tutkimushankkeen (2021-2024) vastuullisena johtajana (ks. https://sites.utu.fi/ekko/). Tutkijana olen mukana Marjut Johanssonin johtamassa RoboLang-tutkimusryhmässä (ks. https://sites.utu.fi/robolang/). Tämän lisäksi olen toiminut Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella kielten opettajien täydennyskoulutushankkeiden vastuullisena johtajana (”Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen” 2019-2020; "Kieliä ikä kaikki" 2021-2022). 

Toimin Lapset, nuoret ja oppiminen -temaattisen kokonaisuuden johtoryhmän jäsenenä (2021-2023, ks. https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkimuksen-temaattiset-kokonaisuudet/lapset-nuoret-ja-oppiminen).

Kuulun saksa vieraana kielenä -alan tiedelehden "Informationen Deutsch als Fremdsprache" toimituskuntaan.Opetus

Opetustehtäviini kuuluu tällä hetkellä pro gradu -tutkielmien sekä väitöskirjojen ohjaus, luento- ja pienryhmäopetus (saksankielisten maiden maantuntemus, opetusviestintä, saksa vieraana kielenä -didaktiikka) sekä syventävien opintojen tutkielmaseminaari. Opetan myös Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen Kielen oppimisen ja opettamisen tutkinto-ohjelmassa.Julkaisut
null
null
1/4
null
null


Last updated on 2022-14-12 at 12:01