Sari Knaapi-Junnila
Project Researcher (IS/ UTU), Doctoral Researcher (Communication/Tampere University); M.Sc.(Health Sciences/JYU)


sari.knaapi-junnila@utu.fi

Rehtorinpellonkatu 3

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0003-4443-1550

ResearchGate

Twitter

FutureEthicsPersonnel


Asiantuntijuusalueet
viestintätieteet; viestintä; potilaan / asiakkaan ja asiantuntijan välinen viestintä; tukea antava / supportiivinen viestintä; vuorovaikutus; terveystieteet; terveydenhuolto; terveyspalvelut; kuntoutus; omahoito; fysioterapia; potilas- / kansalais- / ihmislähtöisyys (keskeisyys); reilu / eettinen datatalous; henkilökohtainen data; OmaData

Biografia


Turun yliopistossa juuri nyt projektitutkijana DELHA (Datan Eettinen ja Laillinen Hallinta, 2022-2023) tutkimushankkeessa.

Aiemmin Turun yliopistossa: Pärjäin pilotti (2012-2014, terveysteknologia-hanke), YSI - Yliopistosairaalat Innovaatioalustana (2017), IHAN Ethics - Ihmislähtöinen Datatalous (2018-2020, Osa Sitran IHAN-hanketta),Third Annual Seminar on Technology Ethics 2019 (Communication officer & Program Committeen jäsen), PRIVASA -Privacy-preserving AI for Synthetic and Anonymous Health Data - Co-Creation projekti (2020), Conference on Technology Ethics - Tethics 2020 (Communication Chair), Conference on Technology Ethics - Tethics 2021 (Communication Chair), EODO (Eettinen OmaData Operaattori, 2021).
Tutkimus

Pääasialliset tutkimusintressit: tieteidenväliset / niitä yhdistävät alueet, kuten viestintä & terveydenhuolto / terveyspalvelut, viestintä & informaatioteknologia / IT-etiikka, terveydenhuolto / terveyspalvelut & informaatioteknologia / IT-etiikka sekä kaikki edellä mainitut yhdessä ja erikseen.Julkaisut
null
null
1/2
null
null


Last updated on 2023-30-01 at 09:40