Katriina Siivonen
 University Lecturer in Futures Studies, Adjunct Professor in Cultural Heritage Studies (especially in applied cultural research), PhD in European Ethnology


katriina.siivonen@utu.fi

+358 29 450 3977

+358 50 322 8015

Rehtorinpellonkatu 3

Turku


ORCID-tunnistehttps://orcid.org/orcid.org/0000-0002-6302-1146

Asiantuntijuusalueet
Tulevaisuudentutkimus, etnologia, etnografia, laadullinen tutkimus, osallistava metodologia, identiteetit, kulttuuriperintö, perinne, kulttuurinen kestävyys, semiosis, semiotiikka

Biografia
Olen tulevaisuudentutkija ja etnologi. Akateemiset juureni ovat Turun yliopistossa, mutta olen työskennellyt myös Åbo Akademissa ja Helsingin yliopistossa. Minulla on kulttuuriperinnön tutkimuksen, erityisesti soveltavan kulttuurintutkimuksen dosentuuri Turun yliopistossa. Akateemisen uran lisäksi olen suorittanut kankurikisällin näyttötutkinnon.

Tutkimus

Tutkimusintressini jäsentyvät kulttuurisen kestävyysmurroksen käsitteen alle. Metodologisesti keskeistä työssäni ovat osallistavat, laadulliset tulevaisuudentutkimuksen menetelmät ja etnografia. Yksi tutkimukseni pääteemoista on kulttuurisen ja ekologisen kestävyyden rajapinta. Toinen pääteema on kulttuuriperintö ja tulevaisuusperintö tulevaisuutta rakentavana välineenä perinteen glokaaleissa ja globaaleissa prosesseissa. Kaikkiaan yhdistän tutkimuskissani tulevaisuudentutkimusta, kestävyystutkimusta ja kulttuuriperinnön tutkimusta.Opetus
Opetan tulevaisuudentutkimusta kansainvälisessä tulevaisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa ja Turun kauppakorkeakoulun suomenkielisissä maisteriohjelmissa sekä kestävää kehitystä Kestävän kehityksen sivuainekoulutusohjelmassa vastuualueenani kulttuurinen kestävyys.

Julkaisut
  
null
  
null
  
1/5
  
null
  
null
  


Last updated on 2023-06-02 at 00:53