Sonja Vilenius
 Doctoral Researcher, Master of Laws

  • väitöskirjatutkijaoikeustiede (oikeustieteellinen tiedekunta)
  • tohtorikoulutettava (tutkijakoulut)oikeustiede (oikeustieteellinen tiedekunta)


sonja.m.vilenius@utu.fiTyöhuoneRoom 3010


Asiantuntijuusalueet
Ympäristöoikeus; luonnonvarojen sääntely; kaivossopimukset

Biografia
Tutkimus

Sonja Vilenius kirjoittaa parhaillaan väitöskirjaa kaivossopimuksista. Kyseessä on suomalaiselle sääntelyjärjestelmälle uusi sääntelyväline, jonka avulla voidaan hallita kaivosyhtiön ja paikallisyhteisön välistä kompleksista vuorovaikuttussuhdetta. Tutkimuksen keskiössä on kaivossopmuksen käyttöönoton syiden tarkastelu sekä instrumentin hyödyntämismahdollisuuksien tutkiminen. Teemaa lähestytään sääntelyteoreettisesta tutkimussuuntauksesta käsin.Opetus

Vilenius toimii ympäristöoikeuden oppiainetehtävässä.Julkaisut


Last updated on 2023-13-01 at 17:44