Hanna Jokela
FT, Suomen kielen ja kulttuurin opetuksesta vastaava yliopistonlehtori


hakajo@utu.fi

+358 29 450 3319

+358 50 328 9298

Hämeenkatu 1

Turku

Työhuone: 1


Asiantuntijuusalueet
suomen kieli; kielioppi; syntaksi; suomi toisena kielenä; toisen kielen oppiminen; kontrastiivinen kielentutkimus; viron kieli

Biografia

Olen valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2005 pääaineenani suomen kieli. Sivuaineitani olivat kotimainen kirjallisuus, Viron kieli ja kulttuuri sekä opettajan pedagogiset opinnot. Suomen ja viron nollapersoonalauseita kontrastiivisesti käsittelevä väitöskirjani on valmistunut vuonna 2012. Olen työskennellyt vierailevana Suomen kielen ja kulttuurin lehtorina Tarton yliopistossa vuosina 2011-2015. Syksystä 2015 alkaen olen työskennellyt suomen kielen yliopistonlehtorina Suomen kielen ja kulttuurin (ei-äidinkielisille) oppiaineessa Turun yliopistossa. Vuosina 2016-2018 toimin johtajana Koneen säätiön rahoittamassa Täsmäopetusta edistyneille suomenoppijoille -hankkeessa, jossa keskityttiin edistyneiden suomenpuhujien kielitaidon viimeistelyyn ja selvitettiin kielitaidon kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Vuosina 2019-2021 olen vastuullinen johtaja KOROKE-hankkeessa, joka tarjoaa yksilöllistä täsmäkielitukea sekä eri
alojen akateemista kielitaitoa tukevia ja työelämätaitoja kehittäviä kursseja ei-äidinkielisille korkeakouluopiskelijoille ja Turun seudun
korkeakoulutetuille maahanmuuttajille. Opetus- ja kulttuuriministeriön
rahoittama hanke on Turun yliopiston suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen
kielentutkimuksen oppiaineen ja Brahea-keskuksen yhteinen. 

Tutkimus

Tutkijana minua kiinnostaa syntaksi, etenkin subjektiin ja subjektittomuuteen liittyvät kysymykset. Olen kiinnostunut myös suomen oppimisesta ja opettamisesta toisena ja vieraana kielenä.
Opetus

Vastaan Suomen kielen ja kulttuurin (ei-äidinkielisille) perus- ja aineopinnoista, jotka ovat kielen rakenteeseen, teoreettiseen kielentuntemukseen, käytännön kielitaitoon sekä kulttuuriin liittyviä kursseja. Lisäksi ohjaan S2-aiheisia harjoitteluja ja tutkielmia.Julkaisut


Last updated on 2022-29-06 at 02:32