Niina Hanhinen
 FM / MA

Department of Comparative Literature

niina.m.hanhinen@utu.fiTyöhuoneA319


ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0002-6882-8766

Instagram: niina_hanhinen_art_research
Asiantuntijuusalueet
liike; ikonoteksti; valokuva; kulttuurinen muisti; kehys; tutkimustaide

Biografia

Olen tutkimuskeskus SELMAn (Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and Memory) jäsen ja tutkimukseni kuuluu Turun yliopiston temaattiseen kokonaisuuteen "Kulttuurisen muistin ja yhteiskunnan muutos".Tutkimus

Tutkin väitöskirjaprojektissani kuvallista materiaalia ja tekstiä yhdistäviä teoksia eli ikonotekstejä valokuvien, liikkeen ja ambivalenssin näkökulmasta. Teoreettis-metodologisena kehyksenä toimii fenomenologinen hermeneutiikka, representaation ja valokuvauksen teoriat, ikonoteksti- ja sarjakuvateoria, sekä yhtenä tutkimuskäytäntönä tutkimustaide (arts-based research).

Aineistoni koostuu Nora Krugin kuvakirjasta Heimat. A German Family Album (2018), Hanneriina Moisseisen sarjakuvateoksesta Kannas (2016) ja W. G. Sebaldin romaaneista Schwindel. Gefühle / Huimaus (1990), Die Ausgewanderten / Vieraalla maalla (1992) ja Austerlitz (2001). Kaikki nämä teokset käsittelevät toista maailmansotaa ja sen aiheuttamaa liikettä. Tutkinkin sodan ja siirtolaisuuden kuvastojen yhteenkietoutumista teosten kuvallisessa ja tekstuaalisessa ilmaisussa erityishuomion ollessa valokuvissa.Opetus
Julkaisut


Last updated on 2023-12-07 at 12:29