Hanna-Mari Kupari
filosofian maisteri - Master of Arts


hmknie@utu.fi
ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0003-2515-5861

Twitter profile
Asiantuntijuusalueet
Latina; keskiaika; Suomen historia

Tutkimus

Väitöskirjassani tutkin keskiaikaisen paavinhallinnon alaisuudessa toimineen penitentiariaattiviraston vuosina 1410–1526 tuottamien asiakirjojen latinaa digitaalisen kielentutkimuksen menetelmin. Tutkimuksen kohteena ovat kielellisen vaihtelun piirteet eli rekisteritutkimus keskiajan latinassa. Yksi tavoitteistani on auttaa historiantutkijoita käyttämään penitentiariaattiaineistoa laajemmin pohjoismaisen historian valaisemiseen tarjoamalla morfologisen analyysin ja lemmatisoinnin. Tarkoituksena on myös tuottaa käännöksiä nykykielille suomalaisista asiakirjoista.


Työskentelyni mahdollistaa Varsinais-Suomen rahaston apuraha 2021, Turun yliopiston tutkimusapurahasto 2021, Uskelan opintorahastosäätiö 2020 ja Juha Punta -säätiö 2021Opetus
Julkaisut


Last updated on 2022-18-01 at 12:03