Johanna Latva
 FM


johanna.k.latva@utu.fiTyöhuoneA327


ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0002-2448-9301

Väitöstutkimukseni internetsivu
Asiantuntijuusalueet
Etnologia; kehollisuus; hiuksettomuus; hyvinvointi; humanistinen terveydentutkimus; ulkonäkö

Tutkimus

Teen etnologian oppiaineeseen väitöskirjaa naisten hiuksettomuudesta Suomessa. Tutkin artikkeliväitöskirjassani, miten naisten hiuksettomuus on koettu ja nähty suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Tarkastelen naisten hiuksettomuutta arjen ilmiönä, osana ihmisten hyvinvointia. Tutkimukseni keskiössä ovat hiuksettomuuden kokeneiden naisten omat kokemukset ja hiuksettomuudesta käyty julkinen keskustelu.

 Tutkimuskysymyksiäni ovat mm:

·        Miten hiuksettomuus vaikuttaa naisten arkeen? 

·        Miten sukupuoli määrittelee hiuksettomuuden kokemusta? 

·        Millaisia stereotypioita kulttuurimme on luonut naisten hiuksettomuudelle? 

·        Ovatko asenteet muuttuneet ja miten?

 Aineistona minulla on teemakirjoitukset, sanoma- ja aikakauslehtiaineisto ja muistitietoaineisto.Julkaisut


Last updated on 2023-12-07 at 12:43