Eeva Nikkiläeeva.nikkila@utu.fi

Arcanuminkuja 1

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0003-3940-2958

Väitöskirjablogi
Asiantuntijuusalueet
historia; eläinhistoria; ihmistieteellinen eläintutkimus; sikatalouden historia; sikatalous; sika; maatalous; maataloushistoria; tuotantoeläinten historia; kotieläimet; 1900-luku; 1800-luku

Tutkimus

Tutkin väitöskirjassani suomalaisen sikatalouden käytäntöjä ja niiden kehittymistä vuosina 1900-1970 ja sitä, minkälaisia kokemuksia sioille muodostui osana näitä käytäntöjä. Keskityn tutkimuksessani erityisesti sianjalostukseen ja jalostuksessa käytettyihin sikoihin, ja työni käsittelee muun muassa sikakantakirjan kehittymistä, maatiais- ja yorkshiresikojen jalostamista, lisääntymisen kontrollointia, siitossikojen hoitoa ja sikojen tiloja.  Opetus

Yleisen historian maisteritutoriaali, kevät 2022 ja alkusyksy 2022Julkaisut


Last updated on 2021-28-10 at 11:13