Eeva Nikkiläeeva.nikkila@utu.fi

Vatselankatu 2

Turku


ORCID identifier: https://orcid.org/0000-0003-3940-2958

Areas of expertise
eläinhistoria; ihmistieteellinen eläintutkimus; sikatalouden historia; sikatalous; maatalous; tuotantoeläinten historia

Research

Väitöskirjassani SIKOJEN TUNTEET, TUNTEETTOMUUS JA KOKEMUS: SIKATALOUDEN KÄYTÄNNÖT 1900-1970 tutkin, miten sikatalouden käytännöt kehittyivät ja syntyivät sekä miten nämä käytännöt ottivat huomioon siat tuntevina ja kokevina eläiminä. Tutkimus on osa monilajista kokemushistorian tutkimusta. Kysyn, minkälaisia kokemuksia muuttuvat sikatalouden käytännöt sioille loivat ja miten sikojen kokemuksia voidaan historiantutkimuksessa lähestyä. 
Last updated on 2021-09-09 at 17:33