Katrina Virtanen
FM


katrina.virtanen@utu.fi
Viabundus Suomi 1350-1650

HumGIS-paikkatietosivustoAsiantuntijuusalueet
Maisemahistoria; rakennetut ympäristöt; kulttuuriympäristöt; paikkatieto; kokemuksellinen ja kulttuurinen paikkatieto; digitaaliset ihmistieteet; historiallinen paikkatieto; menetelmänkehitys

Tutkimus

Työskentelen Viabundus Suomi 1350-1650 -hankkeessa vuosina 2023-2024. Hanke kokoaa Suomen alueen myöhäiskeskiajan ja uuden ajan alun liikennereittejä koskevan historiallisen paikkatiedon yhtenäiseksi tietokannaksi, luo niitä koskevan karttaliittymän ja tuo molemmat avoimena julkaisuna julkiseen käyttöön.

Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen kokemuksellista ja kulttuurista paikkatietoa. Kokemus-, muisti- ja tunneperäistä tietoa yhdistetään tieteellisessä tutkimuksessa yhä enemmän paikkatietoon. Mitä kokemustiedolle tapahtuu paikkatietoprosessissa? Ilmiö on tuore, eivätkä metodit ja käsitteistö tutkimuskirjallisuudessa ole vielä vakiintuneita. Tutkimukseni täydentää käsitteistöön ja menetelmällisyyteen liittyvää aukkoa humanistisessa tutkimuskentässä.Opetus
Julkaisut


Last updated on 2023-30-01 at 16:20